תודה רבה על זמנך למילוי המשוב

עזרת לנו ללמוד יותר!

הדס אלמוג

קורל גוזלי